Головний офіс

м. Київ, вул. Вавілових, 15а
тел.: (044) 454-01-74
Електронна пошта: bb@bankboguslav.com.ua
Офіційний web-сайт: bankboguslav.com.ua

Реквізити для оплати:

Клієнти АТ «БАНК БОГУСЛАВ» можуть здійснювати погашення
зобов’язань перед банком шляхом перерахування грошових коштів у
безготівковій формі через діючі банківські установи України за
наступними реквізитами:
 • ОТИМУВАЧ: АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (в стані ліківдації)
  Код за ЄДРПОУ отримувача: 34540113
  № рахунку: 32077117201026
  Банк отримувача: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ в м. Києві
  Код банку отримувача (МФО): 300001
 • Призначення платежу: зазначити зміст операції – оплата за
  (найменування послуги,за договором, тощо), та/або для зарахування
  на рахунок №__, назва платника/отримувача та код
  платника/отримувача.
 • Призначення платежу для погашення кредитної заборгованості:
  «Погашення заборгованості згідно кредитного договору №__ від
  __.__.__., ПІБ клієнта (назва клієнта для юридичної особи), РНОКПП
  (ІПН) ________ (ЄДРПОУ для юридичних осіб), рахунок № ___».

Реквізити для перерахування іноземної валюти:

Реквізити для перерахування іноземної валюти