Банк Богуслав отримав ліцензію НБУ 12 грудня 2006 року.

За перші роки своєї діяльності Банк Богуслав зарекомендував себе надійною фінансовою установою — стабільним банком, що дотримується сучасних стандартів обслуговування. Банку довіряють Партнери й Клієнти як в Україні, так і за кордоном.

Банк Богуслав — універсальний банк, що надає весь спектр банківських послуг на якісному рівні. Банк формує свою роботу на принципах індивідуального підходу до кожного Клієнта, гнучкості, виваженості та оперативності в прийнятті рішень.

Наглядова Рада

Голова Наглядової Ради — Вакуленко Наталія Леонідівна

Члени Наглядової ради:

 • Романенко Володимир Іванович
 • Антонова Оксана Іванівна
 • Мацаєнко Світлана Борисівна
 • Горбатенко Віктор Вікторович

Правління Банку

 • Заремба Людмила Петрівна— Голова Правління
 • Горовий Денис Анатолійович— Заступник Голови Правління – начальник Казначейства
 • Бебко Василь Володимирович— Заступник Голови Правління
 • Маркова Олена Петрівна— Головний бухгалтер Банку
 • Кривобок Ганна Михайлівна — Начальник Відділу фінансового моніторингу Банку
 • Михайлюченко Наталія Миколаївна — Начальник Управління контролю ризиків
 • Нерусін Борис Леонідович — Начальник Відділу організації корпоративного продажу

Статутні документи

Положення про Загальні збори акціонерів(PDF, 11.4 Мб).

Положення про Наглядову раду(PDF, 6.5 Мб).

Положення про Правління Банку(PDF, 501 кб).

Принципи корпоративного управління(PDF, 539 кб).

Свідоцтво про Державну реєстрацію(PDF, 2090 кб).


Ліцензії

Банк Богуслав має всі необхідні ліцензії та дозволи для надання банківських послуг, зокрема:

   • Банківська ліцензія на право надання банківських послуг № 231, видана Національним банком України 02 листопада 2011 року;
   • Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 231, видана Національним банком України від 02 листопада 2011 року та додаток до неї ;
   • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами — дилерська діяльність від 22 травня 2014 року, серія АВ №286886;
   • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами — брокерська діяльність від 22 травня 2014 року, серія АЕ №286885;
   • Банк Богуслав є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — Свідоцтво учасника фонду №183 від 22 листопада 2012 року.

Історія створення та розвитку Банку

   • 4 серпня 2006 р. Національний банк України зареєстрував ТОВ «Банк Богуслав». Реєстраційний № 307 у Державному реєстрі банків. Юридична адреса: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81.
   • 12 грудня 2006 р. ТОВ «Банк Богуслав» отримало банківську ліцензію № 231 Національного банку України на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5–11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
   • 12 грудня 2006 р. від Національного банку України отримано Дозвіл № 231-1 на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та Додаток до Дозволу № 231–1, який надає право здійснювати:
    1. Операції з валютними цінностями:
     • неторговельні операції з валютними цінностями;
     • ведення рахунків Клієнтів (резидентів та нерезидентів) у іноземній валюті та Клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
     • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
     • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
    2. Операції на ринку цінних паперів від свого імені.
    3. Емісію власних цінних паперів.
    4. Організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням Клієнтів.
    5. Операції за доручення Клієнтів або від свого імені:
     • з інструментами грошового ринку;
     • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
     • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.
   • 25 січня 2007 р. ТОВ «Банк Богуслав» отримало ліцензії:
    • Ліцензію Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) № 189986 від 25. 01.07 на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (діяльність із торгівлі цінними паперами)
    • Ліцензію Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльність із торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність
    • Ліцензію Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльність із торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність
   • 15 травня 2008 р. Банк відкрив відділення № 2 за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, 15А, орієнтоване на обслуговування фізичних осіб.
   • 13 червня 2008 р. рішенням комісії НБУ погоджено призначення Ткаченко Світлани Юріївни на посаду Голови Правління Банку.
   • 31 липня 2008 р. від Національного банку України отримано Дозвіл № 231–2 та Додаток до Дозволу №231-2, що розширює перелік дозволених Банку операцій та надає Банку право на здійснення операцій з валютними цінностями, цінними паперами та на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів
   • 14 жовтня 2008 р. Банк відкрив відділення № 3 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 101, поверх 1, орієнтоване на обслуговування корпоративних осіб.
   • 4 листопада 2008 р. Банк відкрив відділення № 4 за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 1, літера Б, поверх 1, орієнтоване на обслуговування приватних осіб.
   • 23 січня 2009 р. Банк відкрив відділення №5 за адресою: Чернігів, вул. Комсомольська, 55-Б, орієнтоване на обслуговування фізичних та юридичних осіб.
   • 27 лютого 2009 р. відкрито відділення Банку №6 за адресою: м. Одеса, вул.Успенська, 66.
   • 6 березня 2009р. Банк реорганізовано у Відкрите Акціонерне Товариство — ВАТ «БАНК БОГУСЛАВ».
   • 12 травня 2009 р. відкрито відділення Банку №7 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 53/55-А (літера Б).
   • 22 грудня 2009 р. Банк перейменовано у Публічне Акціонерне Товариство — АТ «БАНК БОГУСЛАВ».
   • 9 липня 2010 р. рішенням комісії НБУ погоджено призначення Заремби Людмили Петрівни на посаду Голови Правління Банку.
   • 22 жовтня 2010 р. Банк відкрив відділення №8 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 101-Д.
   • 02 грудня 2013 р. Банк відкрив відділення №9 за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада Усатівська, 1664 км. автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, 3 ( на території автосалону “NISSAN”).
   • 22 травня 2014 р. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» отримало ліцензії:
    • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами — дилерська діяльність від 22 травня 2014 року, серія АВ №286886;
    • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами — брокерська діяльність від 22 травня 2014 року, серія АЕ №286885.
   • 29 жовтня 2015 р. Банк відкрив відділення №10 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 24.
   • 26 листопада 2015 р. Банк змінив адресу відділення №7 на нову: м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 44, приміщення 43/4.
   • 01 листопада 2016 р. Банк змінив адресу відділення №5 на нову: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44.
   • 12 грудня 2016 р. Банк відкрив відділення №11 за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, м. Біляївка, вул. Костина, 12.
   • 10 березня 2017 р. Банк відкрив відділення №12 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 11.
   • 29 квітня 2017 р. здійснено державну реєстрацію змін до Статуту АТ «БАНК БОГУСЛАВ» шляхом викладення його в новій редакції, які пов’язані зі збільшенням статутного капіталу Банку до загального розміру 210 млн. грн.

Перспективи

Основними пріоритетними напрямками діяльності Банку на найближчу перспективу є:

   • кредитування юридичних осіб;
   • розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб;
   • кредитування фізичних осіб;
   • розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб;
   • приймання вкладів фізичних осіб;
   • приймання вкладів юридичних осіб;
   • випуск та обслуговування банківських платіжних карток.

З 2010 р. Банк здійснює свою діяльність у формі Публічного акціонерного товариства і на перспективу зміну організаційно-правової форми не планує.