Зручний та вигідний спосіб отримати кошти для невідкладних платежів. Овердрафт — короткостроковий кредит, що надається Банком позичальнику понад залишок грошових коштів на поточному рахунку, відкритому в Банку, в межах встановленого договором ліміту овердрафту, шляхом дебетування рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо за поточним рахунком.

Овердрафт надається фінансово стійким, кредитоспроможним підприємствам, що мають стабільні грошові потоки по розрахунковому рахунку в Банку. Ліміт установлюється залежно від середньомісячних оборотів власних коштів за рахунками Клієнта.

Овердрафт надається компаніям, що відповідають таким умовам:

 • успішна робота на ринку не менше одного року
 • задовільні показники ліквідності й рентабельності поточного балансу
 • стійкі обороти на розрахунковому рахунку (надходження на рахунок регулярні й рівномірні)
 • відсутність прострочених зобов’язань перед кредиторами

Ліміт овердрафту встановлюється індивідуально для кожного позичальника (групи компаній — позичальників) і може досягати 30% від середньомісячного обороту.

АТ «Банк Богуслав» надає своїм Клієнтам можливість одержати кредит для поповнення оборотних коштів у формі овердрафту на поточному рахунку за відсутності або недостатності на ньому коштів.

Переваги овердрафту:

 • економія часу й скорочення видатків: видача кредиту проводиться за необхідності, погашення заборгованості здійснюється в міру надходження коштів на рахунок Клієнта;
 • можливість використовувати кредитні ресурси Банку без застави;
 • збільшення ліміту овердрафту при зростанні оборотів за рахунками Клієнта в Банку.

Умови кредитування:

 • валюта: гривня;
 • ліміт овердрафту: залежить від фінансового стану Клієнта, фактичного руху грошових потоків на його рахунках, забезпечення, а також кредитної історії Клієнта;
 • термін дії договору: до 1-го року із правом пролонгації;
 • строк безперервного користування овердрафтом: до 45-ти календарних днів;
 • строкове повернення овердрафту здійснюється за рахунок надходжень грошових коштів на рахунок позичальника в режимі функціонування поточного рахунку, встановленого Національним банком України та договором банківського рахунку;
 • забезпечення: можливе надання кредиту БЕЗ ЗАСТАВИ або під поруку керівника й власників суб’єкта господарювання;
 • процентна ставка встановлюється на підставі рішення Кредитного комітету.

Для отримання додаткової інформації з питань з кредитування в формі овердафту телефонуйте, будь-ласка, за номером: (044) 454-01-77.