1. ТОВ “Інвесткон”
 2. ФОП Аджиєв Тимур Махмудович
 3. ФОП Приходько Денис Миколайович
Загальні вимоги до суб’єкта оціночної діяльності для акредитації в Банку

Суб’єкти оціночної діяльності, що претендують на співробітництво з Банком в частині оцінки майна, яке передається в заставу Банку, повинні відповідати наступним вимогам:

 • наявність бездоганної ділової репутації;
 • перевагою є досвід роботи в сфері оцінки майна не менш 3-х років;
 • бажана наявність рекомендацій від відомих комерційних або державних структур про позитивний досвід співробітництва;
 • наявність у штаті висококваліфікованих експертів-оцінювачів, що володіють нормативною базою по оцінці та вміють застосовувати сучасні методичні підходи до оцінки;
 • наявність чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, що дозволяє проводити оцінку об’єктів у матеріальній формі, ЦМК, майнових прав, цінних паперів, а у випадку закінчення терміну дії – своєчасне його відновлення
 • наявність у співробітників СОД чинних кваліфікаційних свідоцтв, посвідчень про підвищення кваліфікації та інших кваліфікаційних документів оцінювача;
 • своєчасне надання відомостей про фактичну адресу й контактні телефони, у випадку їхньої зміни;
 • відповідність звітів СОД вимогам Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про оцінку земель», національних стандартів №1»Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та №2 «Оцінка нерухомого майна» міжнародних стандартів оцінки»;
 • об’єктивність оцінки заставного майна.

Банк рекомендує дотримуватися наступних принципів роботи:

 • Визначення справедливої ринковою вартістю майна, що дозволить здійснити реалізацію заставленого майна в максимально короткі та прийнятні строки;

Єдині тарифи й строки проведення оцінки майна.

Типовий договір співробітництва