АТ «БАНК БОГУСЛАВ» здійснює діяльність на фондовому ринку на підставі ліцензій, виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність серія АВ № 520264 від 30.01.2010 р., дилерська діяльність серія АВ № 520265 від 30.01.2010 р.

АТ «БАНК БОГУСЛАВ» надає послуги з проведення операцій з цінними паперами:

Купівля та продаж цінних паперів

АТ «БАНК БОГУСЛАВ» здійснює операції з придбання і продажу належних йому цінних паперів клієнтам.

Необхідні документи:

• Документи для ідентифікації клієнта.

• Договір купівлі-продажу цінних паперів.

Купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів

АТ «БАНК БОГУСЛАВ» здійснює операції з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку в інтересах та за дорученням клієнтів.

Необхідні документи:

• Документи для ідентифікації клієнта.

• Договір Доручення.

• Договір купівлі-продажу цінних паперів.

Організація випуску корпоративних облігацій

АТ «БАНК БОГУСЛАВ» надає послуги з організації випуску, розміщення та обслуговування обігу облігацій підприємств, а саме:

 • Послуги фінансового консультанта;
 • Організацію реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій;
 • Послуги платіжного агента.

Необхідні документи:

• Документи для ідентифікації клієнта.

• Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг.

• Договір-доручення на виконання функцій платіжного агента.

Операції РЕПО

РЕПО – угода купівлі (продажу) цінних паперів з обов’язковим зворотнім продажем (купівлею) через визначений термін та обумовленою ціною. Угода РЕПО – це короткостроковий кредит під заставу цінних паперів.

Необхідні документи:

• Документи для ідентифікації клієнта.

• Договір РЕПО цінних паперів.

Операції з векселями

АТ «БАНК БОГУСЛАВ» здійснює наступні операції з векселями:

 • Авалювання векселів

Авалювання векселів – це набуття банком зобов’язань з повної або часткової оплати векселя замість одного з зобов’язаних за векселем осіб. Банк зобов’язується сплачувати вексель у тій сумі, на яку він надав аваль. Таким чином, авалювання векселів Банком надає Вам гарантію Ваших зобов’язань перед контрагентами.

          Необхідні документи:

• Документи для ідентифікації клієнта.

• Договір про надання авалю.

 • Доміциляція векселів

Доміциляція – це сплата за векселем Вашого підприємства Банком за Вашим дорученням і за Ваш рахунок.

          Необхідні документи:

• Документи для ідентифікації клієнта.

• Договір про сплату за векселем.

 • Врахування векселів

Врахування векселів – придбання банком векселя до настання терміну платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом.

          Необхідні документи:

• Документи для ідентифікації клієнта.

• Договір врахування векселя.

 • Інкасування векселів

Інкасування векселів – це здійснення банком за Вашим дорученням наступних операцій з векселями:

Отримання платежу або акцепту за векселем;

Передавання векселів проти платежу або акцепту;

Передавання векселів на інших умовах.

Таким чином, банк може здійснити необхідні операції з векселями замість Вас за Вашим дорученням.

          Необхідні документи:

• Документи для ідентифікації клієнта.

• Договір на інкасування векселів.

Звертаючись до АТ «БАНК БОГУСЛАВ», Клієнти отримують:

 • Швидке та якісне обслуговування фахівцями Банку, які регулярно проходять сертифікацію в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також постійно підвищують рівень своїх професійних знань та кваліфікацію.

 • Індивідуальний підхід до вирішення потреб: Банк розгляне всі можливі варіанти та запропонує схему роботи, що максимально відповідатиме інтересам кожного Клієнта.

 • Банк завжди формує свої ділові стосунки на основі взаємовигідного партнерства, поваги та довіри. За час свого існування та активної діяльності на фінансовому ринку України, АТ «БАНК БОГУСЛАВ» заявив себе надійним партнером, що надає високоякісні банківські послуги юридичним та фізичним особам.

 • У стосунках з Клієнтами Банк керується принципами чесності, коректності та відкритості. Так, створено максимально комфортні умови для обслуговування Клієнтів, у тому числі — проводяться консультації щодо всіх питань, пов’язаних із цінними паперами.

Тарифи на операції з цінними паперами АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (PDF, 178 Кб)

Для отримання додаткової інформації щодо операцій із цінними паперами телефонуйте, будь-ласка, за номером: 8 (044) 454-01-84.

Інформація про випуск акцій