З метою зниження ризиків неплатежу або непоставки продукції підприємству, АТ «БАНК БОГУСЛАВ» пропонує Вам активно використовувати в розрахунках (у т.ч. — міжнародних) такі фінансові інструменти як акредитиви та гарантії.

Документарні акредитиви

АТ «БАНК БОГУСЛАВ» виступає як виконуючий, підтверджувальний, авізуючий Банк, гарантуючи виконання акредитиву.

Проведення розрахунків із використанням документарних акредитивів допоможе учасникам розрахунків спільно вирішити такі завдання:

  • мінімізувати ризики Клієнтів, пов’язані з можливими неплатежами й не поставками продукції.
  • на відміну від передоплати, гарантувати Клієнтові повернення коштів у випадку невідвантаження продукції постачальником.
  • допомогти платникові уникнути касового розриву між проведенням платежу й списанням коштів із розрахункового рахунку.
  • замінити зустрічні поставки або бартер на грошові розрахунки.
  • вирішити проблему взаємної заборгованості.

АТ «БАНК БОГУСЛАВ» надає безкоштовні інформаційно-консультаційні послуги із проведення будь-яких форм акредитивних операцій з розробкою індивідуальної схеми розрахунків.

 

Банківські гарантії

Мета даного виду стандартного кредитного продукту — забезпечення Банком (Гарантом) зобов’язань Клієнта Банку (Принципала) перед третьою особою (Бенефіціаром).

Умови акції для клієнтів
«Партнерська гарантія від АТ «БАНК БОГУСЛАВ!» – за 1 гривню

Акція «Партнерська гарантія від АТ «БАНК БОГУСЛАВ!*» пропонується потенційним та існуючим Клієнтам – юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, що використовують (планують використовувати) гарантійні програми Банку.

Клієнт розміщує депозит (фінансове покриття на всю суму гарантії) в АТ «БАНК БОГУСЛАВ», та отримує за акційними умовами гарантію.

Депозитні програми, за якими розміщується депозит:

  1. Інвест
  2. Капітал

Валюта депозиту співпадає з валютою гарантії. Рішення приймається Кредитним Комітетом.

Мінімальний строк депозиту 1 місяць, але не менше ніж строк гарантії. Ставка за депозитами строком до 3-х місяців доводиться Казначейством Головного Банку.

Вартість внесення інформації до Державного реєстру обтяжень рухомого майна для клієнтів (фінансове покриття у вигляді депозиту) – 84,00 грн, в т.ч. ПДВ .

* Період дії акції: з 15.08.2015 р. по 15.02.2016 р.

Банк надає такі види гарантій:

Гарантії платежу. Використовуються в угодах, по яких оплата за поставлений товар або надані послуги проводиться простим переказом за фактом поставки або з відстроченням платежу. У випадку несплати товару покупцем, за наявності безумовної гарантії, Бенефіціар отримує кошти протягом кількох днів з дати надання ним вимогиБанку-Гаранту без необхідності документального підтвердження обґрунтованості вимоги.

Гарантії повернення авансового платежу. Потрібні у випадку перерахування постачальникові авансу. Діють протягом терміну дії контракту, можуть зменшуватися до виконаних робіт аж до повного використання.

Гарантії виконання контракту. Забезпечують покупцеві/замовникові одержання грошової компенсації за невиконання, несвоєчасне/неякісне виконання зобов’язань постачальника/підрядника за контрактом.

Тендерні гарантії. Банк гарантує організаторові конкурсу грошову компенсацію у випадку відкликання тендерної заявки, відмови підписати контракт за умови перемоги в тендері й/або неможливості надати гарантію виконання контракту, якщо вона необхідна. Тендерні гарантії активно використовуються в міжнародній практиці.

Тендерні гарантії надаються як на паперовому носії так і в електронному вигляді. Електронні гарантії являють собою електронний документ, що містить усі умови гарантії, електронно-цифрові підписи уповноважених Банком осіб, а також електронно-цифрову печатку Банку. Належним чином оформлена гарантія відправляється на електрону пошту клієнта (Принципала) з використанням системи «Клієнт-Банк»/ програми «M.Е.doc». Клієнт в свою чергу долучає гарантію у зазначеному форматі до своєї тендерної пропозиції і завантажує інформацію на відповідному майданчику держаних закупівель.

Конкретні ставки, під якими надаються гарантії Банку, значно нижчі, ніж по кредитуванню в грошовій формі, і залежать від виду, строку й валюти гарантії, а також від фінансового стану Принципала й наданого їм забезпечення.

Підходи до оцінки кредитоспроможності Принципала й вимоги до забезпечення видаваних банківських гарантій аналогічні кредитуванню в грошовій формі.

Для отримання додаткової інформації щодо отримання гарантій АТ «БАНК БОГУСЛАВ» телефонуйте, будь-ласка, за номером: 8 (044) 454-01-77