АТ «БАНК БОГУСЛАВ» пропонує відкриття поточного рахунку, що надасть Вам можливості:

 • отримання та зарахування готівкових коштів
 • виконання Ваших розпоряджень про перерахування та видачу відповідних сум
 • обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк»
 • отримання виписок із рахунку
 • проведення інших операцій за рахунком

АТ «БАНК БОГУСЛАВ» надає послуги з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб у національній та іноземних валютах.

Тарифні пакети для фізичних осіб:

Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку: 

Для громадян України – резидентів:

 • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
 • оригінал картки платника податків про присвоєння особі Реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платниківподатків.

Для іноземних громадян – резидентів:

 • паспортний документ відповідної держави з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання на території України;
 • посвідка на постійне проживання в Україні іноземця;
 • оригінал картки платника податків про присвоєння особі Реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платниківподатків (за наявності).

Для осіб без громадянства – резидентів:

 • посвідка на постійне проживання в Україні особи без громадянства;
 • оригінал картки платника податків про присвоєння особі Реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платниківподатків (за наявності).

Для громадян України – нерезидентів:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон та відміткою про прийняття на облік в консульській установі України за кордоном (у відмітці вказується “Узятий на облік в …”, проставляється дата, підпис уповноваженої особи консульської установи України та гербова печатка);
 • документ, що дає змогу визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи на території України.

Для іноземних громадян – нерезидентів та осіб без громадянства – нерезидентів:

 • паспортний документ відповідної держави за наявності:
 • відповідної відкритої візи (за умови візового режиму перетину кордону, якщо Україною не укладено міжнародні договори про взаємні безвізові поїздки);
 • штампу Реєстрації, який проставляється в момент перетину кордону.
  Вкладний талон до паспортного документа іноземця чи особи без громадянства видається згідно з установленою формою.
 • документ, що дає змогу визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи;
 • відмітки про наявність дозволу на працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання – для іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування на визначений термін;
 • відмітки про навчання – для іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України не менш, як протягом одного року.
 • для малолітніх та неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, – свідоцтво про народження або іншого документа, що посвідчує малолітню особу-нерезидента.

Для біженців:

 • посвідчення біженця.

Фізичні особи-нерезиденти мають пред’явити документи, що підтверджують джерела надходження коштів.

Типові форми договорів