Для збереження та примноження Ваших коштів, АТ «БАНК БОГУСЛАВ» пропонує депозитні програми, розраховані під Ваші різноманітні потреби, в національній та іноземній валютах.

АТ «БАНК БОГУСЛАВ» — надійна фінансова установа, діяльність якої базується, в першу чергу, на власному, а не на запозиченому капіталі. Зважена кредитна політика Банку створює достатні передумови для того, щоб Ваші кошти, приносячи прибуток, у той же час, були надійно захищені від ризиків.

Слід зазначити, що Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що гарантує кожному вкладнику Банку відшкодування суми вкладу, включаючи проценти.

Депозитні вклади АТ «БАНК БОГУСЛАВ» для фізичних осіб:

  • «БОГУСЛАВ-10»
   – без права поповнення;
   – без права дострокового зняття;
   – виплата процентів – кожні 10 днів (01, 11, 21 числа).
  • «ПРОГРЕС»
   – без права поповнення;
   – без права дострокового зняття;
   – виплата процентів в кінці строку;
   – 3 пролонгації зі збільшенням процентної ставки на 1,0% в гривні та 0,5% в іноземній валюті.
  • «Відсотки на відпустку»
   – без права поповнення;
   – без права дострокового зняття;
   – виплата процентів авансом.
  • «Практичний»
   – з правом поповнення за виключенням останнього місяця дії договору;
   – без права дострокового розторгнення;
   – із щомісячною сплатою процентів на платіжну картку.
  • «Капітал»
   – без права поповнення;
   – без права дострокового зняття;
   – зі щомісячною капіталізацією відсотків, шляхом приєднання до суми вкладу.
  • «Довіра»
   – без права поповнення;
   – без права дострокового зняття;
   – виплата процентів в кінці строку;
   – з автоматичною пролонгацією.
  • «Оптимальний+»
   – з правом поповнення від 5 000 грн. за виключенням останнього місяця дії договору;
   – без права дострокового зняття;
   – щомісячна сплата процентів;
   – з правом повністю отримати вклад виключно на 92 або на 184 день.
  • «ДЕСЯТОЧКА»
   – без права поповнення ;
   – без права дострокового зняття;
   – виплата процентів в кінці строку ;
   – з правом повністю отримати вклад виключно на 10 або 20 день, або в кінці строку.
  • «МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ»
   Можливість поповнення і зняття вкладу, передбачена можливість конвертації (сумма на рахунку для здійснення конвертації – 50 000,00 євро (сума повинна бути кратна 10 000 євро)),( відповідно до умов тарифного пакету «МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ»).
  • «На вимогу»
   Можливість поповнення і зняття вкладу, процентна ставка може змінюватися (сума грошових коштів, що зберігаються на Вкладному рахунку, не може бути меншою ніж 50 гривень/ 10 доларів США/10 євро.).
  • «Динамічний»
   З правом поповнення, фіксованою процентною ставкою, та щомісячною сплатою процентів. У разі, якщо Вкладник звернеться до Банку з проханням про дострокове повернення суми Вкладу, Банк не здійснює перерахунок Процентів, нарахованих за попередні місяці, а Проценти за поточний місяць нараховуються з розрахунку процентної ставки в розмірі – 0,1% (нуль цілих одна десята процента) річних.
  • «Елітний»
   Без права поповнення, фіксованою процентною ставкою, сплатою процентів щомісячно (проценти приєднуються до залишку на рахунку).

Документи, необхідні для резидентів України:

для громадян України, які:

 • постійно проживають на території України — паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України;
 • від’їжджають на постійне місце проживання за кордон — паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;
 • постійно проживають за кордоном — паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

для іноземних громадян, які

 • постійно проживають в Україні — паспортний документ із відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;
 • тимчасово перебувають в Україні — паспортний документ;

для осіб без громадянства, які:

 • постійно проживають в Україні — посвідка на постійне проживання;
 • тимчасово перебувають в Україні — паспортний документ.

Фізичні особи-резиденти, окрім паспорта або документа, що його замінює, додатково мають пред’явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Фізичні особи-нерезиденти мають пред’явити документи, що засвідчують джерела надходження коштів.

Для отримання додаткової інформації щодо депозитів фізичним особам телефонуйте, будь — ласка, за номером: (044) 454-01-80.

Процентні ставки по вкладах (депозитах) фізичних осіб у АТ «БАНК БОГУСЛАВ» у національній та іноземних валютах
(діють з 07.06.2017) (PDF, 156 Кб)

Типові форми договорів