АТ «БАНК БОГУСЛАВ» здійснює кредитування фізичних осіб, що допоможе Вам у придбанні будь-якого майна чи послуги.

Кредити надаються Банком фізичним особам, які мають постійне джерело доходів.

Банк пропонує різноманітні програми кредитування фізичних осіб:

Для отримання кредиту необхідно надати такі документи:

 • документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
 • заяву про надання кредиту;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку (картку фізичної особи — платника податків);
 • інформацію про склад сім’ї (копію свідоцтва про шлюб/розірвання шлюбу, копії свідоцтв про народження дітей);
 • довідку з місця роботи про доходи, отримані фізичною особою за останні шість місяців, із зазначенням посади та стажу роботи на підприємстві (установі, організації) чи звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку за три останні звітні дати;
 • довідки з інших фінансових установ про стан кредитної заборгованості (якщо така має місце);
 • документи, що підтверджують інші доходи фізичної особи (копія чинного депозитного договору, контракти, заповіти, рішення про нараховані дивіденди, документи, що підтверджують право власності на наявні у позичальника нерухомість, транспортні засоби, тощо);
 • якщо при розрахунку платоспроможності фізичної особи враховуються доходи від здійснення нею підприємницької діяльності, необхідно надати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • документи щодо майна, яке пропонується в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором;
 • звіт про оцінку майна, що пропонується в заставу, проведену відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності в Україні» (за вимогою Банку);
 • інші документи за вимогою Банку.

Розмір процентних ставок за користування кредитними коштами та порядок їх сплати встановлюється Банком і визначається в кредитному договорі, що укладається з позичальником в залежності від наданого позичальником забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, облікової ставки Національного банку України та інших факторів.

Документи для оформлення кредиту (ZIP, 67 кб).

Для отримання додаткової інформації щодо кредитування фізичних осіб телефонуйте, будь-ласка, за номером: 8 (044) 454-01-77.